Yılmaz ÖZDİL’den Bir Makale

Türk tarihinin en hazin destanı Alp Er Tunga Destanı… Tunga kelimesi, leopar türevi yırtıcı hayvanlara verilen genel sıfattı. Yiğitlik simgesi olarak erkek çocuklarına Tunga ismi konulurdu. Uzun saç tungaları çağrıştırdığı için, erkekler saçlarını uzatırdı, aslan kaplan pars gibi hayvanların postlarını giyerlerdi. Alp Er Tunga han, yeraltındaki yüz sütunlu demir sarayında yaşardı. Orhun Yazıtları’nda anlatılır, Kutadgu ...

Bir Solukta Boğazınızda Yumruyla Okuyacağınız Atatürk’ün Son 100 Günü

Avrupa’dan doktor getirildiğinde iş işten geçmiş olacaktı, Mustafa Kemal, yaşamının son günlerine giriyordu… 31 Temmuz 1938 / “Sonuç, ciddi ve vahimdir.” 1 Temmuz günü önce Dr. Eppinger İstanbul‘a geldi ve diğer meslektaşını beklemeden hemen Atatürk’ü muayene etti. İlk tepkisi, kötü bir Fransızca’yla “Un cas triste (Güç bir vaka)” demek oldu.Almanya‘dan davet edilen Prof. Bergmann, Avusturyalı meslektaşından bir gün sonra ...

ANADOLU’ YA YERLEŞMİŞ OLAN 24 OĞUZ BOYU

ANADOLU’ YA YERLEŞMİŞ OLAN 24 OĞUZ BOYU; Boz-oklar kolu Gün-Han Oğulları 01- Kayı 02- Bayat 03- Alkaravlı (Alkaevli) 04- Kara-ivli (Karaevli) Ay-han Oğulları 05- Yazır 06- Döger 07- Dodurga 08- Yaparlı Yıldız-Han Oğulları 09- Avşar (Afşar) 10- Kızık 11- Beg-Dili (Beğdili) 12- Karkın (Kargın) Üç-Oklar kolu Gök-Han Oğulları 13- Bayındır 14- Beçenek (Peçenek) 15- Çavuldur ...

GÜLBABA

GÜLBABA YAZAR der ki:    Geçmişinde savaşların kaderi sadece silah ile değil erenlerin öğretiyse değişmiştir. Elde edilen avrupa topraklar bu ruh ile muhafaza edilmiştir. Böyle bir öğretiye ve şana sahip pir’lerden GÜLBABA’ya saygıyla eğilmek onun yetişdiği bir memleketde olmak bizlere mutluluk veriyor. KAYNAKÇA Enderun Tarihi 1. cilt Enderun Tarihi 1. cilt       Osmanlı Padişahı ...

Akrep gibisin kardeşim

Nazım Hikmet’i dinle: “Akrep gibisin kardeşim, korkak bir karanlık içindesin akrep gibi.  Serçe gibisin kardeşim,  serçenin telaşı içindesin.  Midye gibisin kardeşim,  midye gibi kapalı, rahat.  Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun, kardeşim.  Bir değil,  beş değil,  yüz milyonlarlasın maalesef.  Koyun gibisin kardeşim,  gocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen  ve adeta mağrur, koşarsın salhaneye.  ...

Nevruz 1

Geçmişten Günümüze Türk Kültüründe 21 Mart Nevruz Bayramı Arslan Ural Karabağlı Onedio Editörü Kültür, bir milleti millet yapan değerler bütünüdür. Kültürün en önemli unsurları ise içinde binlerce yıllık bir geçmişi barındıran gelenek ve göreneklerdir. Yeryüzünde yaşayan en eski kavimlerden olan Türklerin, tarihi derinliklerinden gelen zengin kültürel değerleri, gelenek ve görenekleri vardır. Nevruz şenlikleri, Türklerin tarihin bilinen devirlerinden ...

Tahrir Defterlerine Göre 1500’lü yıllarda Uluborlu’nun Sosyal ve Ekonomik

Tahrir Defterlerine Göre 1500’lü yıllarda Uluborlu’nun Sosyal ve Ekonomik Durumu   1478’de Uluborlu’da Müslüman nefer sayısı 529, hristiyan nefer sayısı 79, toplam nefer sayısı 608 kişiyi bulmaktadır. Bunun 5’i hristiyanlardan olmak üzere 32’si bekârdır. 25 din görevlisi, 7 de derviş bulunmaktadır. Ayrıca 7 kayıp, 4 sakat, 5 muhassıl, 6 fakir, 3 pir-i fani, 1 kethüda ...

M.Ö. 35000-1935’e KADAR ULUBORLU KAZASINA BAĞLI İLEGÖB TARİHİ

ULUĞBEY (İLEGÖB,ULUKÖY) Uluborlu’ya bağlıyken köy olan Uluğbey 1952’de ayrı bir ilçe olan Senirkente bağlanmıştır. Büyükkabaca, Uluğbey (İlegöb) ve Yassıören (Yassıviran) kasabaları ile Garip, Ortayazı (Güreme), Başköy (Bisse), Gençali ve Akkeçili köyleri günümüzde Senirkent’e bağlıdır İlkçağlarda; Bu bölgeye “Pisidia” denir. Pisidia; Isparta ve Burdur illeri ile Antalya’nın kuzeybatısını kapsayan bölgedir Uluğbey ve çevresi Pisidia bölgesinin Frigya’ya ...

SOYAĞACINI ARAŞTIRMAK İSTEYENLERE TAVSİYELER

[Bu sayfadaki bilgiler, T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Arşiv Uzmanı Ahmet Kılıç’tan derlenmiştir. Kendisine teşekkürü borç biliriz.] Soyağacı araştırması yapmak isteyenler metod olarak öncelikle günümüzden geriye doğru gitmelidirler. Bu konudaki en önemli kayıtlar nüfus kayıtlarıdır. Öncelikle gidilecek yer kişinin bağlı olduğu nüfus idaresidir. Nüfus kütüklerinde cumhuriyet dönemi kayıtlarının hepsine ...

Tarihin yararlandığı bilimler

Arkeoloji: Özellikle yazının olmadığı dönemlerdeki koşullar hakkında bilgi sağlamasıyla tarihçilerin yararlandığı bilimdir. Antropoloji: Toplumların ırk yapılarını inceler. İktisat: Ekonomik olayların kanunlarını ortaya koyan iktisat bilimi geçmişteki olayların iktisadi sebeplerinin anlaşılması konusunda tarihçilere ışık tutar. Filoloji: Dil bilimidir. Eski kaynakların çevrilmesi ve incelenmesi konularında tarih bilimine yardımcı olur. Nümizmatik: Eski paraları inceler. Heraldik: Armaları, mühürleri, ünvanları, ...